సీత టీజర్ (కాజల్ అగర్వాల్ , బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ )