దొరసాని టీజర్ (ఆనంద్ దేవరకొండ , శివాత్మిక రాజశేఖర్ )