అషిమా నర్వాల్ ఫొటోస్ @ కిల్లర్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్