100 శాతం ఆక్యుపెన్సీకి అనుమతి ఇవ్వాలని TFPC అభ్యర్థన