దమ్మున్న హీరో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ అరుదైన నిరాహార దీక్ష ఫోటో