సీత ట్రైలర్ ( బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ , కాజల్ అగర్వాల్ , సోను సూద్ )