ఇస్మార్ట్ శంకర్ ట్రైలర్ (రామ్ పోతినేని , నిధి అగర్వాల్ , నాభ నటేష్ )