వజ్ర కవచధార గోవిందా టీజర్ | సప్తగిరి | అరుణ్ పవార్