వెంకటేష్ , వరుణ్ తేజ్ అల్లాద్దీన్ మూవీ ప్రెస్ మీట్ ఫొటోస్