దుకాటి 9వ బైక్ షోరూంని ప్రారంభించిన వెంకటేష్- నాగ చైతన్య