ఉపేంద్ర కబ్జా థీమ్ పోస్టర్

కబ్జా | అధికారిక థీమ్ పోస్టర్ 
Kabza | Official Theme Poster  Launched by Ram Gopal Varma | Upendra |  Director R Chandru