విజయనిర్మల గారు మృతికి చింతిస్తూ కృష్ణ గారినీ, నరేష్ ను దర్శకులు శ్రీ త్రివిక్రమ్ పరామర్శించారు