తమన్నా 11 వ హావర్ టీజర్

11th Hour Teaser | An aha Original | Tamannaah | Praveen Sattaru | Pradeep U | Premieres April 9