సాక్షి చౌదరి ఫొటోస్ @ సువర్ణ సుందరి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్