రష్మిక మందన్న ఫొటోస్ @ డియర్ కామ్రేడ్ ట్రైలర్ లాంచ్