రష్మిక మందన్న ఫొటోస్ @ డియర్ కామ్రేడ్ థాంక్స్ మీట్