రకుల్ ప్రీత్ ఫొటోస్ @ మన్మధుడు 2 ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్