రాజ్ తరుణ్- దిల్ రాజు కొత్త చిత్రం ప్రారంభం ఫొటోస్