అక్షర హాసన్ ఫొటోస్ @ మిస్టర్ కేకే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్