ఆంధ్రప్రదేశ్ చారిత్రక సమయంలో చారిత్రక గీతం

ఆంధ్రప్రదేశ్ గతవైభవాన్ని సంస్మరించుకుంటూ ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తును ఆకాంక్షిస్తూ “జయహో ఆంధ్రమాత – సాహో నీదుచరిత” అంటూ సాగిన అంకితగీతం ఈరోజు విడుదల చేయడం జరిగింది. ఈ పాటకు సినీ గేయరచయిత త్రిపురనేని కళ్యాణచక్రవర్తి సాహిత్యం అందించగా సినీ సంగీతదర్శకుడు హరిగౌర హృద్యమైన సంగీతం అందించారు సినీ నిర్మాత భరత్ చౌదరి గారు ఈ పాట నిర్మాణ బాధ్యతలు నిర్వహించగా ఈ గీతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది

Lyrics : Tripuraneni Kalyanachakrvarthy
Music : Hari Goura
Producer: Bharath Chowdary